Articles

,

AARI Yhteismetsän vuosi 2022 ja maksetut ylijäämät 

AARI Yhteismetsän toinen kokonainen toimintavuosi sujui mainiosti. Pinta-ala kasvoi vuoden 2021 lopusta yli 100 % ja on nyt 4 682 hehtaaria (2021: 2 329 ha). Samalla osakastilojen määrä nousi 76 kappaleeseen (43 kpl). Yhteismetsäosuuden arvo kehittyi hyvin ja osuuden laskennallinen nettovarallisuusarvo nousi 12 590 euroon per osuus. Yhteensä yhteismetsän arvo oli vuodenvaihteessa 23 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan yhteismetsän tuotto oli vuonna 2022 13 % mikä koostuu arvonnoususta ja maksetusta ylijäämästä. Maksettava ylijäämä osuutta kohden vuonna 2022 on 470 €, joka vastaa 3,7 %:a yhteismetsäosuuden arvosta. On myös muistettava että ylijäämä on osakkaalle verovapaata tuloa, jolloin ulos maksettava tuotto vastaa 5,3 %:n tuottoa ennen veroja (30 %:in verokannalla). 

Vuoden aikana toteutettiin kolme liityntää. Jokainen liityntäarvo lasketaan samalla prosessilla ja liityntähetken parametrien perusteella. Arvostuksessa käytettiin vuonna 2022 viiden vuoden historiallisia keskimääräisiä kantohintoja ja 4 %:n reaalista diskonttokoroa. Arvostusperusteissa ei tapahtunut muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Yhteismetsän nettovarallisuusarvo liityntöjen lisäksi aina myös kalenterivuoden lopussa.  Vuoden 2022 aikana tehtiin yhteismetsäosuuksilla tehtiin 11 kauppaa joten tavoitteemme yhteismetsä osuuksien hyvästä likviditeetistä on toteutunut.

AARI Yhteismetsä vuonna 2023

Jatkamme vuonna 2023 lisäarvon luontia aktiivisella puukaupalla, tilarakenteen jalostuksella, hiilensidontakorvauksilla sekä muilla metsästä saatavilla tuotoilla. Puukaupassa olemme onnistuneet saamaan selvästi keskimääräistä metsänomistajaa parempaa hintatasoa hyödyntämällä skaalaetuja ja aktiivisia kontakteja puun ostajiin. Muun muassa koivuvaltaisissa päätehakkuissa olemme saaneet 70 Eur/m3 koivutukista ja 35 Eur/m3 koivukuidusta. Tämä tarkoittaa noin 30 %: korkeampaa kantohintaa tilastoihin verrattuna ja luonnollisesti merkittävästi korkeampaa tuottoa metsänomistajalle, eikä em. hinnoissa ole mukana laadukasta ja järeää tyvikoivua, josta vähimmäishinta on meillä 90 Euroa/m3.