About us

Best value growth can be achieved through good, timely and well-planned forest management.

Better return on your forest investment

The objective of our forest management strategy is to maximize value growth and thus the total long-term return on your investment. This is achieved through good, timely and well-planned forest management.

Our forest plans are always individually tailored for each plot which ensures a better return on investment. Timely thinning gives the strongest trees more space to grow and keeps the forest on the best possible value growth curve. Moreover, cost-effective and coordinated planning ensures we get the best prices for our timber.

Olemme Suomen johtava metsätilojen ostaja yli 50 MEUR vuotuisella volyymilla.

We manage allready over 100 000 hectares of forests in Finland.

Our forest management is sustainable, responsible and carefully planned Finnish experts

Our forest management is based on Tapio's recommendations for good forest management, as well as on the requirements for PEFC ™ and FSC® certificates. Our forest management is always individually planned for each forest plot, and whenever possible, we follow the principles of continuous cover forestry which promotes biodiversity and carbon sequestration. We prefer operating models that extend the cycle time of the forest, such as top thinning. Our goal is to grow a diverse forest with clearly more natural seedling material and variation in tree species than normally found in a traditional commercial forest. Such a forest is resistant to deforestation as well as offers more recreational value.

In final felling we always take into account all available natural seedling material to help keep the area requiring regeneration to a minimum. Natural regeneration, such as shelter and seed tree felling, is used whenever possible. This limits the size of the clear-cut areas. The correct allocation of fellings and the timeliness of silvicultural operations are ensured by an up-to-date forest plan and sufficiently frequent field visits.

The AARI team is made up of highly experienced and competent forest professionals with excellent results and high customer satisfaction in managing and administering more than 100,000 hectares of forest assets on behalf of Finnish pension investors, foundations and joint forests. AARI, together with its partner Conifer Consulting Oy, is in fact Finland's largest independent forest property management company.

AARI + toimintamalli

Kaikissa hakkuissa ja metsänhoito toimenpiteissä jätämme AARI:n (10m x 10m) alan hehtaaria kohden täysin käsittelyjen ulkopuolelle pysyvästi. Toimintamallin tärkeänä periaatteena on lisäisyys: AARI+ -kohde tulee jättää käsittelyalalle metsälain ja metsäsertifioinnin edellyttämien käytönrajoitusten lisäksi. 

Toimintamalli kasvattaa osaltaan käytön ulkopuolelle jäävää pinta-alaa hallinnoimissamme metsissä. Toimenpiteen ensisijaiset vaikutukset liittyvät peitteisyyden säilymiseen, millä saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia varjoisissa paikoissa viihtyvään lajistoon ja niiden seurannaislajeihin. Näistä voidaan esimerkkinä mainita mm. mustikka ja metsäkanalinnut. Peitteisyydestä hyötyvät myös eri sienet, sekä sammalet että jäkälät. Näiden lisäksi AARI+ lisäisyydestä hyötyy suojapaikkoja kaipaavat riistaeläimet ja linnusto.  

Ajan kuluessa metsätalouden ulkopuolelle jätetyt alueet tulevat tarjoamaan lahopuuta, joka hyödyttää sitä elinympäristönään käyttäviä hyönteisiä ja sieniä. Hakkuiden yhteydessä jätettäville AARI+ -kohteille muodostuu myös elinympäristöjä suuria puuyksilöitä kaipaaville eläimille kuten tikoille, pöllöille ja liito-oraville. Tämä edellyttää toki myös suotuisaa ympäröivää elinympäristöä. Pitkällä aikavälillä AARI+ kohteilta tullaan löytämään myös vanhojen metsien kääpä- ja hyönteislajistoa. 

AARI+ toimintamallin mukaan harvennettu 59-vuotias männikkö. Harvennuksessa säästimme kuusi- ja hieskoivualikasvosta ja jätimme metsikköön yhteensä 3 kpl AARI+ alaa käsittelemättä.

Recreational opportunities

For us, forests are more than just trees, logs and cubic meters which is why we are constantly looking to provide our customers with recreational opportunities in the forests me manage for them. These include building and maintaining outdoor trails, sheds, swimming areas, campfire sites and hunters’ huts.

Whatever it is you want for the future of your forest, we will surely find the solution that works best for you.

Contact us to talk more!