Articles

,

AARIN verran monimuotoisempi

AARI on ottanut ensimmäisenä merkittävänä metsätoimijana käyttöön systemaattisen ohjeistuksen millä metsien monimuotoisuutta ja peitteisyyttä lisätään merkittävästi. Konkreettisena mitattavan toimenpiteenä olemme päättäneet, että jokaista käsiteltävää hehtaaria kohden suojelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta kyseisen metsän arvokkaimman aarin. Tämä on uusi AARI+ konseptimme, joka vastaa haluumme tehdä konkreettinen ja mitattava käytännön toimenpide metsien monimuotoisuuden puolesta. Suojeltava AARI on nimenomaisesti laki- ja sertifikaattivaatimusten lisäksi tuleva aari, jonka suojelemme kaikissa hakkuissa ja metsänhoitotoimenpiteissä. 

Hehtaarilla on 100 aaria, joista yksi AARI jää käsittelemättä, jotta pystymme omalla toiminnallamme vaikuttamaan metsien monimuotoisuuteen ja elämän jatkumiseen metsissä.  

Kolmasosalle maamme uhanalaisista lajeista metsät ovat ensisijainen elinympäristö.  Tämän takia olemme tehneet ohjeistuksen käsittelyiden ulkopuolelle jätettävän alueen valintaan, jotta kyseisen hehtaarin monimuotoisuuden kannalta arvokkain aari pystytään suojelemaan. Käytännössä valinnan käsittelytoimien ulkopuolelle jätettävästä aarista tekee toimenpiteen tekijä, hakkuukoneen kuljettaja tai metsuri, eli ihminen joka käytännössä kohtaa luonnon monimuotoisuuden ruohonjuuritasolla työssään.

Käsittelyiden ulkopuolelle jätettävän alan kriteereitä:

  • Luontoarvoltaan arvokas metsikön yleiskuvasta tai puuston rakenteesta merkittävästi poikkeava alue
  • Soveltuvuus riistatiheiköksi tai säästöpuuryhmäksi
  • Alue, jossa luontaista uudistumista ja sekapuustoisuutta edistäviä hyvälaatuisia siemenpuita

→ Monimuotoisuuden kannalta arvokkain lisäaari = AARI+

Kestävyys huomioidaan kaikessa ydintekemisessämme. AARI+ filosofian mukaista on kasvattaa metsiä mahdollisuuksien mukaan peitteellisenä, edistäen luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa. Suosimme metsän kiertoaikaa pidentäviä toimintamalleja, kuten yläharvennusta. Tavoitteenamme on kasvattaa monipuolista metsää, jossa on selvästi perinteistä talousmetsää enemmän luonnonmukaista taimiainesta ja puulajivaihtelua. Tällainen metsä on kestävää myös metsätuhoja vastaan. Hyvin ja vastuullisesti hoidetussa metsässä on mukava myös liikkua ja toimia.

Kestävän kehityksen takaa tasapaino taloudellisen tuoton ja kestävän kehityksen välillä, jotka mahdollistan sen, että seuraavatkin sukupolvet pystyvät nauttimaan metsistämme. Koska kestävyys on käytännössä kaiken toiminnan perusta, ei sen huomioiminen laske metsäomaisuuden tuottoa pitkällä tähtäimellä. AARI+ toimintamallin lisäksi meille on arkipäivää ottaa asiakkaidemme metsissä huomioon säästö- ja lahopuiden runsas määrä sekä muut monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät. Huomioimme täysimäärimäisesti jatkuvan kasvatuksen ja yläharvennukset mahdollisuudet, sekä luontaisen taimiaineksen hyödyntämisen.

Omien vapaaehtoisten toimien lisäksi pyrimme tarjoamaan aktiivisesti kohteita Metso-suojeluohjelmaan. Metso-ohjelma on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojeluohjelma, jossa yhdistetään metsien suojelu ja talouskäyttö. Metso-ohjelma toteutetaan vapaaehtoisilla, ekologisesti tehokkailla keinoilla. 

Onko sinulla metsää, jolle haluat ammattimaista ja kestävää metsänhoitoa?