Articles

Metsätuhoihin varautuminen

Kuten aiemmin julkaisemassamme postauksessa mainitsemme aiheuttaa muuttuva ilmasto haasteita myös metsänomistajalle. Oletko miettinyt kuinka metsänhoito muuttuu tulevaisuudessa ilmaston muuttuessa? Metsänhoidossa voidaan kvartaalin sanoa olevan kolmen kuukauden sijaan 25 vuotta. Tämä tarkoittaa, että metsänomistajan on mietittävä päätöksiä tehdessään pitkälle tulevaisuuteen. Kestääkö istutettava puulaji mahdollisesti lisääntyvät myrskytuhot tai sopeutuuko se lämpenevään ilmastoon? Kuinka metsä olisi luontaisesti vastustuskykyinen tulevaisuuden tuholaisille?  

On hyvä muistaa, että myös laki velvoittaa seuraamaan ja ilmoittamaan metsätuhoista. 

Kuinka me varaudumme metsätuhoihin AARI Yhteismetsässä? 

Metsänhoidossa on tärkeää ennakoida ja katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Meillä tuhoihin varautuminen alkaa jo siinä kohtaa kun metsätilan liittämistä yhteismetsäämme suunnitellaan. Tarkastamme kaikki metsätilat maastossa. Maastokäynnillä metsäasiantuntijamme kartoittaa koko metsätilan kunnon ja puuston tilan. Sen jälkeen kun metsätila on liitetty AARI Yhteismetsään teemme metsätilalle metsäsuunnitelman maastotyönä. Metsäsuunnitelma pitää sisällään kuviokohtaiset toimenpide- ja hakkuuehdotukset vähintään seuraavalle kymmenelle vuodelle.  

Maastossa tehty ajantasainen metsäsuunnitelma on avain asemassa oikea aikaisessa metsänhoidossa. On kuitenkin tärkeää, ettei tukeuduta kaavamaisesti kerran tehtyyn metsäsuunnitelmaan. Suunnitelmaa tulee päivittää säännöllisesti, esimerkiksi hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden yhteydessä. Me AARIlla teemme maastokäyntejä hakkuiden, metsänhoitotoimenpiteiden ja metsätuho epäilyjen yhteydessä. Aina kun poikkeuksia havaitaan tai alueella on ollut myrsky tai muu merkittävä luonnonilmiö, kuten epätavallinen talvi tai tulva.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen kanssa. Sen lisäksi että metsästysseurat tekevät tärkeää riistahoidollista työtä, he myös auttavat meitä havaitsemaan metsätuhoja metsässä liikkuessaan.  

AARI Yhteismetsässä maantieteellinen riski on automaattisesti hajautettu. Metsätilat sijaitsevat ympäri Suomen. Tämän ansiosta paikalliset metsätuhot, kuten myrskyt, eivät vaikuta yhteismetsän metsäportfolioon yhtä paljon kuin yksityismetsänomistajan yksitäiseen metsätilaan, jolloin pahimmassa tapauksessa koko tilan puusto voi vaurioita ja taloudelliset seuraukset olla mittavia. Me AARIlla emme tietenkään luota vain siihen, että metsä omaisuutemme on maantieteellisesti hajautettua vaan pyrimme ensisijaisesti välttämään metsätuhot oikea-aikaisella ja tarkoituksen mukaisella metsänhoidolla sekä ennakoinnilla.  

Yhteismetsän riskien hallinta – Kuinka ennakoimme? 

Me suhtaudumme metsänhoitoon pieteetillä. Jokainen kuvio kartoitetaan ja arvioidaan yksilöllisesti, kuitenkin kokonaisuus huomioiden. Toteutamme metsissä ennakkoluulottomasti puulaji kokeiluja. Näillä pyrimme vastaamaan muuttuvaan kasvuympäristöön, lisäämään monimuotoisuutta ja metsän resilienssiä. Olemme esimerkiksi istuttaneet tammea kuusen ja koivun kanssa sekapuuksi. Voit tutustua tarkemmin tammen istutukseen Instagramissamme. Meille AARIlla on erittäin tärkeää pitää huolta työntekijöidemme jatkuvasta koulutuksesta ja siitä että meillä on käytössämme tuorein tieto ja työkalut parhaan tuloksen saavuttamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.