Artikkelit

,

Metsien suojelu lisää monimuotoisuutta

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat kaksi erittäin merkittävää ympäristöuhkaa maailmassa. Metsät ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hidastamisessa, sillä ne sitovat ja varastoivat hiiltä ja puusta voidaan valmistaa korvaavia ympäristöystävällisempiä materiaalivaihtoehtoja esimerkiksi muoville. 

Suomessa maapinta-alasta yli 75 % on metsää ja metsissä elää yli 20 000 lajia. Metsien merkitys Suomen luonnon monimuotoisuudelle on siis merkittävä. Kuitenkin metsistä, eli metsämaaksi luokiteltavasta maa-alasta, on suojeltu vain 8 % koko maassa ja Etelä-Suomessa vain 5 %. Etelä-Suomen luontotyypit ovat lisäksi harvinaisempia kuin Pohjois-Suomen luontotyypit, jonka takia meillä, metsätalouden harjoittajilla, on iso vastuu luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa ja lisäämisessä.  

Me AARIlla teemme koko ajan töitä suojelujen lisäämiseksi. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisia korkean suojeluarvon kohteita ja muita erityispiirteitä omaavia metsäkohteita, jotka soveltuisivat suojeluun. Emme siis istu ja odota että muut löytävät hallinnoimistamme metsistä suojelukohteita, vaan toimimme itse proaktiivisesti.  

Saimme juuri virallisen päätöksen Oulussa, Sanginjoen varrella sijaitsevan, noin yhdeksän hehtaarin suojelualueen hyväksymisestä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan eli Metsoon. Suojelualue rajoittuu jokeen ja aiemmin saman joen varrelta on suojeltu Koneen säätiön toimesta merkittävä yhtenäinen alue, jolla pyritään edistämään kansallispuiston perustamista Oulun seudulle sekä turvaamaan luonnonmonimuotoisuuden säilymistä.  

Tämä suojelukohde löytyi, kun metsäasiantuntijamme oli tekemässä metsätilalle maastoverifiointia ostotarjoustamme varten. Maastoverifioinnin yhteydessä alun perin vähäarvoiseksi ja vajaatuottoiseksi ajateltu alue osoittautuikin lajistoltaan monipuoliseksi suojeluun sopivaksi kohteeksi. 

Metsäasiantuntijamme mukaan kohde on luonnonkaunis ja historiallinen paikka. Kohteella on savusauna, joka on ollut metsätyömiesten käytössä kämpän yhteydessä vuosikymmeniä sitten savottojen aikaan. 

Tämä suojelualue on osa strategiaamme, jossa kaikki arvokkaat luontokohteet viedään heti suojelun piiriin. Olemme aiemmin perustaneet muun muassa Paltamossa sijaitsevan Kivesvaaran luonnonsuojelualueen, joka on pinta-alaltaan 225 hehtaaria. Toinen erittäin merkittävä suojelukohde on vuoden 2022 lopulla Hirvensalmella suojeltu 64 hehtaarin suuruinen vanha metsä, joka suojeltiin meidän aloitteestamme. Lisäksi samalta saarelta tullaan suojelemaan vielä tämän vuoden aikana noin 36 hehtaaria, jolloin saareen muodostuu merkittävä sadan hehtaariin yhtenäinen suojelualue. Voit lukea lisää tästä Hirvensalmen suojelusta blogistamme.  

Metsä portfoliostamme on suojeltu paljon erilaisia kohteita, kuten soita, nevoja ja vanhoja metsiä. Merkittävää on, että kaikki suojelualueemme ovat Lapin eteläpuolella, jossa suojeltuja hehtaareja on maan keskiarvoon verrattuna huomattavan vähän. Tiukan suojelun lisäksi meillä on paljon metsälakikohteita, ja kartoitamme myös niitä jatkuvasti. Kartoittamisessa on avainasemassa aktiivinen maastotyö, jota teemme koko ajan osaavien metsäasiantuntijoidemme toimesta. Luonnon monimuotoisuutta edistämään olemme perustaneet AARI+ -konseptin, jossa jokaista käsiteltävää hehtaaria kohden jätetään yksi aari käsittelemättä. AARI+ -konseptista löydät lisätietoa blogistamme

Meidän tavoitteemme on kasvattaa suojeluiden määrää läpi Suomen, mutta painottuen sinne missä suojelua tarvitaan eniten, eli Etelä-Suomen metsiin.  

Teemme parhaillamme päivitystä monimuotoisuusohjelmaamme, joka on tarkoitus julkaista tulevana syksynä. Monimuotoisuusohjelman tavoitteena on metsien monimuotoisuuden lisääminen ja turvaaminen AARI:n hallinnoimissa metsissä. Monimuotoisuutta pyritään edistämään lisäämällä laho- ja lehtipuuta, käyttämällä monipuolisesti eri hakkuutapoja, sekä tarjoamalla metsiä METSO- ja Helmi-ohjelmiin. Voit tutustua vastuullisuustekoihimme nettisivuillamme.