Metsäsi tulevaisuus

PARAS KOTI METSÄLLESI LUONTOA KUNNIOITTAEN, NYT JA TULEVAISUUDESSA.

Mitä teemme?

AARI Metsä Oy keskittyy metsätilojen hankintaan ja hallinnointiin luontoarvot huomioiden. Asiakkaitamme ovat metsänomistajat, joille metsän taloudellinen tuotto on tärkeää, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Metsänhoitomallissamme yhdistyy tasapaino taloudellisen tuoton, luonnon monimuotoisuuden, metsien hiilensidonnan ja virkistysarvojen välillä.

Tarjoamme metsänomistajille mahdollisuuden liittyä hallinnoimiimme yhteismetsiin:

AARI Yhteismetsä
LähiTapiola yhteismetsä

Mikäli harkitset metsätilan myymistä tai kaipaat luotettavaa tahoa hoitamaan metsääsi, pyydä tarjous.

Yhdessä sisaryhtiömme Conifer Consultingin kanssa hallinnoimme jo yli 100.000 hehtaarin metsäomaisuutta. Ostimme vuosina 2022 ja 2023 asiakkaillemme metsätiloja yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Jatkamme aktiivisesti tilojen hankintaa– pyydä tarjous tilastasi ja myy sujuvasti, luotettavasti ja ilman välityspalkkioita.

Kuinka voimme palvella?


Siirrä metsäsi osaksi asiakkaidemme yhdessä omistamaa AARI Yhteismetsää.

Tee kanssamme Hoitometsä-sopimus. Hoidamme metsääsi kuin se olisi omamme.

Myy metsäsi osaksi kasvavaa AARI metsäämme.

Tarjoamme metsällesi paremman tuoton

Asiantuntevan ja jokaiseen metsikköön yksilöllisesti sovitetun metsänhoitomallimme avulla pääset parempaan metsäomaisuuden tuottoon. Oikea-aikaisilla harvennuksilla saadaan parhaille puille lisää kasvutilaa ja pidetään metsä parhaalla mahdollisella arvokasvun uralla.

Tavoitteena on kasvattaa monipuolista metsää, jossa on selvästi perinteistä talousmetsää enemmän luontaista taimiaineista ja puulajivaihtelua. Tällainen metsä on kestävää myös metsätuhoja vastaan. Hyvin ja vastuullisesti hoidetussa metsässä on mukava myös liikkua ja toimia.

Kestävän kehityksen ytimessä on tasapaino

Tuotto paranee

Tavoittelemme vakaata metsän arvokasvua ja vuosittaista kassavirtaa osakkaillemme. Meillä on parhaat työkalut ja osaaminen ajoittaa ja kohdentaa puunmyynti ja hakkuut siten, että puusta saatava nettotulo maksimoituu ja jäljelle jäävän puuston arvokasvu on paras mahdollinen.

Hiilensidonta kasvaa

Kasvatamme hiilensidontaa maksimoimalla pitkään hiiltä sitovan tukkipuun tuotannon ja lisäämme metsän kasvua aktiivisilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Minimoimme maanmuokkauksesta ja avohakkuista syntyvät hiilipäästöt.

Monimuotoisuus elpyy

Kasvatamme monimuotoista metsää jossa ihmisten, eläinten ja kasvien on hyvä olla. Säästämme arvokkaita elinympäristöjä ja suosimme pehmeämpiä metsänkäsittelymenetelmiä siellä missä mahdollista.

Virkistysmahdollisuudet lisääntyvät

Metsämme ovat osakkaidemme ja paikallisten ihmisten käytössä ulkoilua ja eränkäyntiä varten. Pyrimme aktivoimaan osakkaitamme hyödyntämään metsiä myös vapaa- aikana.

Lue Kaisan tarina

AARIin päädyttiin kahdesta syystä. AARI Yhteismetsä oli valmis investoimaan myös suojeltuun metsään ja metsäalan ammattitaito vakuutti.


Artikkelit