METSÄTIETOA

Ilmastoviisas metsänhoito on metsien hoitamista niin, että metsät pysyvät hyvin kasvavina ja puuston määrää pyritään ylläpitämään ja lisäämään eri keinoin. Se on kokonaisvaltaista ajattelua, miten eri metsänkäsittelytoimenpiteet vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja puuston kasvuun. Ilmastoviisas metsänkäsittely pohditaan läpi koko puusukupolvien elinajan, ei pelkästään seuraaviin hakkuisiin asti.
Paljon puhutaan hiilinielujen kasvattamisesta ja ilmastoviisaasta metsänhoidosta, mutta mitä ne oikeasti tarkoittavat. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja sitoessaan ilman hiilidioksidista hiiltä puustoon ja kasvillisuuteen. Mitä paremmin metsät kasvavat, sitä parempia hiilinieluja ne ovat. Osaatko sinä arvioida, onko metsä hiilinielu ja miten sen hiilensidontaa voisi parantaa? Ilmastoviisaus on toimintaa niin, että pystytään vähentämään hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen…
Maailman korkealaatuisin pakurikääpä kasvaa tutkitusti maailman puhtaimmassa luonnossa – Suomessa. Suomalainen luomupakuri on maailmalla kysytty laatutuote, jonka saatavuus luonnonvaraisena on kuitenkin ehtymässä seuraavan vuosikymmenen aikana…
Perintömetsä on aina ajankohtainen aihe. Oletko saanut metsää perinnöksi tai miettimässä metsän perinnöksi jättämistä? Me kokosimme listan vaihtoehdoista, miten perintönä saadun metsän kohdalla on viisasta toimia. Ei ole olemassa yhtä oikeaa vaihtoehtoa, mutta esittelemme erilaisia vaihtoehtoja, joista suurin osa metsänomistajista löytää mielekkään tavan metsäomaisuuden jatkojärjestelylle. Perintömetsään voi liittyä muistoja ja tunnearvoa, on kuitenkin hyvä pohtia metsänomistamista kokonaisvaltaisesti…
Metsänkäsittelytapa on kaikkien metsänhoitotoimenpiteiden perusta. Keskustelu erilaisten metsänkäsittelytapojen ympärillä velloo voimakkaana. Jatkuvalle ja jaksolliselle kasvatukselle löytyy molemmille omat kannattajansa. Oheisessa Maaseudun tulevaisuuden artikkelissa on pohdittu asiaa mielestämme hyvin. AARIn toimintatapaan kuuluu oikean kasvatustavan valinta jokaiselle kohteelle erikseen analyyttisesti valittuna…