Yhteis­metsä

“Metsämme ovat meillä vain lainassa tulevilta suku­polvilta.”

– Otto Heiskanen / AARI

Miksi AARI Yhteismetsä?

AARI on riippumaton, puolueeton ja aktiivinen metsäalan edelläkävijä, jonka toiminnan ytimessä on vuonna 2020 perustettu AARI Yhteismetsä. Meillä on parhaat asiantuntijat, työkalut ja osaaminen luoda metsällesi loistava tulevaisuus. Raportointimme on selkeää ja toimintamme mitattavaa, joten tiedät aina mitä metsällesi kuuluu. Yhdistämme taloudellisen tuoton, biodiversiteetin, hiilinielut ja virkistysarvot parhailla mahdollisilla työkaluilla. Teemme sen mikä on tutkimusten ja tulosten mukaan parasta emmekä pelkää muuttua jos tavoitteeseen pääseminen niin vaatii.

Oletko jo AARI Yhteismetsän osakas?

Kirjaudu sisään Yhteismetsä-palveluun »

AARI lukuina 1.7.2022

Kokonaispinta-ala:

4.790 ha

Markkina-arvo:

21.200.000 €

Puuston määrä:

483.000 m3

(113 m3/metsämaa ha)

Vuotuinen kasvu:

~23.100 m3

5,5 m3/ha

Osuuden arvo:

11.609 €

Tuotto-osuus 2021:

370 € / osuus

Metsäsi tulevaisuus luodaan tasapainolla

Metsät ovat Suomelle mittaamattoman arvokas luonnonvara ja ne ovat keskeisessä asemassa niin taloudessa, luonnonsuojelussa kuin kulttuurissakin. Meidän tehtävämme on hoitaa niitä kestävästi ja pitää niistä huolta, jotta seuraavatkin sukupolvet voivat nauttia niistä.

Kestävän kehityksen ytimessä on tasapaino. Me halusimme luoda tavan omistaa ja hoitaa metsää, jossa kestävän kehityksen kannalta neljä keskeistä arvoa kohtaavat: taloudellinen tuotto, hiilinielut, biodiversiteetin suojelu ja virkistysarvot. Näiden tekijöiden huomioimisesta ja yhteensovittamisesta syntyy metsien tulevaisuus.

Kestävän kehityksen ytimessä on tasapaino

Tuotto paranee

Tavoittelemme vakaata metsän arvokasvua ja vuosittaista kassavirtaa osakkaillemme. Meillä on parhaat työkalut ja osaaminen ajoittaa ja kohdentaa puunmyynti ja hakkuut siten, että puusta saatava nettotulo maksimoituu ja jäljelle jäävän puuston arvokasvu on paras mahdollinen.

Hiilensidonta kasvaa

Kasvatamme hiilensidontaa maksimoimalla pitkään hiiltä sitovan tukkipuun tuotannon ja lisäämme metsän kasvua aktiivisilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Minimoimme maanmuokkauksesta ja avohakkuista syntyvät hiilipäästöt.

Monimuotoisuus elpyy

Kasvatamme monimuotoista metsää jossa ihmisten, eläinten ja kasvien on hyvä olla. Säästämme arvokkaita elinympäristöjä ja suosimme pehmeämpiä metsänkäsittelymenetelmiä siellä missä mahdollista.

Virkistysmahdollisuudet lisääntyvät

Metsämme ovat osakkaidemme ja paikallisten ihmisten käytössä ulkoilua ja eränkäyntiä varten. Pyrimme aktivoimaan osakkaitamme hyödyntämään metsiä myös vapaa- aikana.

Yhteismetsät ja niiden hyödyt

Yhteismetsät ovat oivallinen tapa omistaa metsää, sillä niiden mukana tulee etuja, joita yksityisellä omistajuudella ei ole. Yhteismetsiin kuuluvia alueita voidaan käsitellä yhtenä kokonaisuutena, joka tuo mukanaan skaalaetuja; pienentää riskejä, tasaa tuottoja ja alentaa metsänhoitotöiden kustannuksia. Yhteismetsä on vaivaton, joustava ja taloudellinen metsänomistuksen muoto, jossa osakkaana sinun ei tarvitse itse tietää tai ymmärtää metsänhoidosta mitään. Voit luottaa siihen, että ammattilaiset hoitavat työn ja osakkaiden muodostama osakaskunta yhdessä hoitokunnan kanssa valvoo osakkaidensa etua. Toisaalta, mikäli olet kiinnostunut metsänhoidosta, voit vaikuttaa yhteismetsän toimintaan osakaskunnan kautta ja olla mukana tekemässä yhteismetsää koskevia päätöksiä.

Yhteismetsän hyötyjä

Vaivaton omistuksen muoto

Erityisen hyvä tilanteissa, joissa pitkään suvun omistuksessa ollut metsä on siirtymässä perikunnalle, jossa osakkailla voi olla erilaisia toiveita ja tavoitteita. Yhteismetsä osakkuus antaa mahdollisuuden realisoida omaisuutta ilman, että metsää tarvitsee myydä ulkopuoliselle.

Ei vaadi omaa metsäosaamista

Osakas- ja hoitokunta käyttävät päätäntävaltaa ja ammattilaiset vastaavat metsänhoidosta.

Kevyempi verotus

Yhteismetsän verotus on kevyempää kuin yksityismetsänomistajien. Yhteismetsä maksaa verotettavasta tulosta 26,5 % veroja, kun yksityisen metsänomistajan pääomatulon veroprosentti on
30 % tai 34 %. Sinulle maksettava ylijäämäosuus
on verovapaata tuloa.

Riskien hajauttaminen

Yhteismetsäosakkuus pienentää riskejä yksityiseen metsänomistukseen verrattuna. Jos esimerkiksi myrskytuho tai kirjanpainaja osuu yksityisen metsänomistajan tilalle voivat tuhot olla mittavat. Yhteismetsän kohdalla tuhot osuvat yleensä vain pieneen osaan yhteismetsän metsätiloista.

Tasainen tuotto ja kassavirta

Yksittäiseltä metsätilalta saadaan puunmyyntituottoja harvakseltaan, mutta useamman metsätilan kokonaisuudesta niitä saadaan koko ajan. Voit luottaa siihen, että saat sijoituksestasi käytettävissä olevaa tuottoa joka vuosi.

AARI Yhteismetsään liittyminen

AARI Yhteismetsään liittyminen on helppoa ja vaivatonta. Sinun ei myöskään tarvitse omistaa metsää jo entuudestaan, sillä me voimme hankkia liitettävän metsän puolestasi.

Voit myös tutustua LähiTapiola Yhteismetsään jota hallinnoimme samojen periaatteiden mukaisesti.

Kolme tapaa liittyä AARI Yhteismetsään

Oletko kiinnostunut AARI Yhteismetsästä? Täytä lomake ja otamme sinuun pian yhteyttä.

AARI metsäalan edelläkävijänä

Taustallamme vaikuttaa erittäin kokenut ja osaava tiimi metsäalan ammattilaisia (www.conifer.fi), joilla on erinomaiset tulokset ja korkea asiakas­tyytyväisyys yli 100.000 hehtaarin metsä­omaisuuden hallinnoinnista ja hoidosta suomalaisten eläke­sijoittajien, säätiöiden ja yhteis­metsien puolesta. AARI, yhdessä sen yhteistyö­kumppanin Conifer Consulting Oy:n kanssa, onkin Suomen suurin itsenäinen ja riippumaton metsä­omaisuuden hoitotalo.

Keskeisenä toimintaperiaatteenamme on tutkitun tiedon, parhaiden työkalujen ja metsänhoidon kenttäosaamisen yhdistäminen tavalla, jossa tulokset ovat mitattavissa ja avoimesti nähtävillä. Avoimuus, tutkimus, kehitystoiminta ja yhteistyö ovat meille tärkeitä arvoja. Teemme jatkuvaa yhteistyötä eri tutkijaryhmien kanssa kehittääksemme entistä parempia metsänhoidon ja –suojelun menetelmiä.

Metsäalan edelläkävijä


Artikkelit