Yhteis­metsä

“Metsämme ovat meillä vain lainassa tulevilta suku­polvilta.”

– Otto Heiskanen / AARI

”AARI Yhteismetsä oli valmis investoimaan myös suojeltuun metsään ja metsäalan ammattitaito vakuutti.”

– Kaisa Salakka / Asiakas

AARI Yhteismetsä

Meidän tavoitteenamme on ollut luoda metsänomistajille helppo tapa omistaa metsäomaisuutta, sekä nauttia virkistysarvoista ja vuosittaisista tuotoista samalla vapautuen hallinnoinnin taakasta. Tätä varten AARI Yhteismetsä on perustettu.

AARI Yhteismetsä on osakkaidensa omistama ja hallinnoima, useista metsäkiinteistöistä muodostuva metsäalue, jonka tavoitteena on kestävästi hoidetut metsät, jotka mahdollistavat vakaan ja turvallisen osuuden omistamisen. AARI Yhteismetsää hoidetaan ammattimaisesti ja siitä vastaa AARI metsä Oy ja hoitokunta.  

AARI Yhteismetsän osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, jotka muodostavat yhdessä osakaskunnan. Päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous ja hoitokunta. AARI Yhteismetsää pystytään kasvattamaan ja hoitamaan suurena kokonaisuutena, jolloin toiminta on metsätalouden kannalta edullisempaa verrattuna pienempiin metsäalueisiin.

Miksi AARI Yhteismetsä?

AARI on riippumaton, puolueeton ja aktiivinen metsäalan edelläkävijä, jonka toiminnan ytimessä on vuonna 2020 perustettu AARI Yhteismetsä. Meillä on parhaat asiantuntijat, työkalut ja osaaminen luoda metsällesi loistava tulevaisuus. Raportointimme on selkeää ja toimintamme mitattavaa, joten tiedät aina mitä metsällesi kuuluu. Yhdistämme taloudellisen tuoton, biodiversiteetin, hiilinielut ja virkistysarvot parhailla mahdollisilla työkaluilla. Teemme sen mikä on tutkimusten ja tulosten mukaan parasta emmekä pelkää muuttua jos tavoitteeseen pääseminen niin vaatii.

Oletko jo AARI Yhteismetsän osakas?

Kirjaudu sisään Yhteismetsä-palveluun »

AARI lukuina 1.3.2024

Kokonaispinta-ala:

5.640 ha

Markkina-arvo:

27.988.000 €

Puuston määrä:

577.000 m3

(113 m3/metsämaa ha)

Vuotuinen kasvu:

~27.000 m3

5,3 m3/ha

Osuuden arvo:

13.113 €

Voitto-osuus 2023:

520 € / osuus

Minimisijoitus 50 000 euroa

Metsä sijoituskohteena

Me AARI Yhteismetsässä ja AARI metsässä näemme metsät hyvänä sijoituskohteena, sillä puu on perushyödyke, jota tarvitaan mm. rakentamiseen ja yhä kasvavissa määrin myös pakkausmateriaaleihin -puulla on siis nyt ja tulevaisuudessa vakaa kysyntä.  

Metsällä on osoitettu olevan matala korrelaatio monen muun omaisuuslajin kanssa ja se tarjoaa poikkeuksellisen matalariskisen sijoituskohteen kilpailukykyisellä tuotolla. Hakkuut joustavat puun kysynnän mukaa, mikä pienentää hintavaihtelua. Lisäksi metsämaa on kiinteää omaisuutta, joka säilyttää arvonsa niin kohoavan inflaation kuin talouskriisien aikana.

Tuottolaskelma

31.10.2020 31.12.2020 1.7.2021 31.12.2021 1.7.2022 31.12.2022 1.7.2023 31.12.2023
Hehtaaria 650 1 523 2 329 2 329 4790 4 682 5330 5640
Metsämaa 597 1 457 2 228 2 228 4 274 4 195 4 800 5 092
Osuuden arvo 10 000 10 288 10 732 11 470 11 609 12 590 12 654 13 113
Tuotto p.a.perustamisesta 12,5 % 11,5 % 12,7 % 11,9% 11.1%

Voitto-osuus

2021 2022 2023
Voitto-osuus 370 470 520

Haluatko lisätietoa

Tilaa yhteismetsä esitteemme tästä

Metsäsi tulevaisuus luodaan tasapainolla

Metsät ovat Suomelle mittaamattoman arvokas luonnonvara ja ne ovat keskeisessä asemassa niin taloudessa, luonnonsuojelussa kuin kulttuurissakin. Meidän tehtävämme on hoitaa niitä kestävästi ja pitää niistä huolta, jotta seuraavatkin sukupolvet voivat nauttia niistä.

Kestävän kehityksen ytimessä on tasapaino. Me halusimme luoda tavan omistaa ja hoitaa metsää, jossa kestävän kehityksen kannalta neljä keskeistä arvoa kohtaavat: taloudellinen tuotto, hiilinielut, biodiversiteetin suojelu ja virkistysarvot. Näiden tekijöiden huomioimisesta ja yhteensovittamisesta syntyy metsien tulevaisuus.

Lue Kaisan tarina

AARIin päädyttiin kahdesta syystä. AARI Yhteismetsä oli valmis investoimaan myös suojeltuun metsään ja metsäalan ammattitaito vakuutti.

Kestävää metsänhoitoa

AARI Yhteismetsässä huolehdimme luontoarvojen säilyttämisestä ja pyrimme käsittelemään sertifiointirajojen yli. Käytössämme on AARI+  konsepti, jossa jokaista käsiteltävää hehtaaria kohden suojelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimman aarin. Lisäksi käytämme monipuolisesti eri metsänkäsittelymenetelmiä mm. kiertoaikojen pidentämistä ja metsän jatkuvapeitteistä kasvatusta soveltuvilla kohteilla. 

Toiminnassamme huomioidaan ympäristö, ihminen ja talous, kuten kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu. Teemme yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen kanssa ja ideoimme metsän virkityskäyttömahdollisuuksia.

Kestävän kehityksen ytimessä on tasapaino

Tuotto paranee

Tavoittelemme vakaata metsän arvokasvua ja vuosittaista kassavirtaa osakkaillemme. Meillä on parhaat työkalut ja osaaminen ajoittaa ja kohdentaa puunmyynti ja hakkuut siten, että puusta saatava nettotulo maksimoituu ja jäljelle jäävän puuston arvokasvu on paras mahdollinen.

Hiilensidonta kasvaa

Kasvatamme hiilensidontaa maksimoimalla pitkään hiiltä sitovan tukkipuun tuotannon ja lisäämme metsän kasvua aktiivisilla metsänhoidollisilla toimenpiteillä. Minimoimme maanmuokkauksesta ja avohakkuista syntyvät hiilipäästöt.

Monimuotoisuus elpyy

Kasvatamme monimuotoista metsää jossa ihmisten, eläinten ja kasvien on hyvä olla. Säästämme arvokkaita elinympäristöjä ja suosimme pehmeämpiä metsänkäsittelymenetelmiä siellä missä mahdollista.

Virkistysmahdollisuudet lisääntyvät

Metsämme ovat osakkaidemme ja paikallisten ihmisten käytössä ulkoilua ja eränkäyntiä varten. Pyrimme aktivoimaan osakkaitamme hyödyntämään metsiä myös vapaa- aikana.

Kenelle AARI Yhteismetsä sopii

AARI Yhteismetsä sopii metsänomistajalle, joka haluaa vapauttaa aikaa hallinnoinnilta, mutta nauttia kuitenkin metsäomaisuudesta ja virkistyskäytöstä. AARI Yhteismetsä sopii myös sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa kestävään ja kotimaiseen kohteeseen. AARI Yhteismetsä maksaa vuosittaista ylijäämää, joka on osakkaalle verotonta tuloa. AARI Yhteismetsä on varteenotettava sijoituskohde, jossa omaisuutta hoidetaan aktiivisesti.

Yhteismetsän hyötyjä

Vaivaton omistuksen muoto

Erityisen hyvä tilanteissa, joissa pitkään suvun omistuksessa ollut metsä on siirtymässä perikunnalle, jossa osakkailla voi olla erilaisia toiveita ja tavoitteita. Yhteismetsä osakkuus antaa mahdollisuuden realisoida omaisuutta ilman, että metsää tarvitsee myydä ulkopuoliselle.

Ei vaadi omaa metsäosaamista

Osakas- ja hoitokunta käyttävät päätäntävaltaa ja ammattilaiset vastaavat metsänhoidosta.

Kevyempi verotus

Yhteismetsän verotus on kevyempää kuin yksityismetsänomistajien. Yhteismetsä maksaa verotettavasta tulosta 26,5 % veroja, kun yksityisen metsänomistajan pääomatulon veroprosentti on
30 % tai 34 %. Sinulle maksettava ylijäämäosuus
on verovapaata tuloa.

Riskien hajauttaminen

Yhteismetsäosakkuus pienentää riskejä yksityiseen metsänomistukseen verrattuna. Jos esimerkiksi myrskytuho tai kirjanpainaja osuu yksityisen metsänomistajan tilalle voivat tuhot olla mittavat. Yhteismetsän kohdalla tuhot osuvat yleensä vain pieneen osaan yhteismetsän metsätiloista.

Tasainen tuotto ja kassavirta

Yksittäiseltä metsätilalta saadaan puunmyyntituottoja harvakseltaan, mutta useamman metsätilan kokonaisuudesta niitä saadaan koko ajan. Voit luottaa siihen, että saat sijoituksestasi käytettävissä olevaa tuottoa joka vuosi.

AARI Yhteismetsään liittyminen

AARI Yhteismetsään liittyminen on helppoa ja vaivatonta. Sinun ei myöskään tarvitse omistaa metsää jo entuudestaan, sillä me voimme hankkia liitettävän metsän puolestasi.

Voit myös tutustua LähiTapiola Yhteismetsään jota hallinnoimme samojen periaatteiden mukaisesti.

Kolme tapaa liittyä AARI Yhteismetsään

Oletko kiinnostunut AARI Yhteismetsästä? Täytä lomake ja otamme sinuun pian yhteyttä.

Kiinteistötunnus voi olla esim. muodossa 123-123-1234-1234 tai 12-12-1-1

AARI metsäalan edelläkävijänä

Taustallamme vaikuttaa erittäin kokenut ja osaava tiimi metsäalan ammattilaisia (www.conifer.fi), joilla on erinomaiset tulokset ja korkea asiakas­tyytyväisyys yli 110.000 hehtaarin metsä­omaisuuden hallinnoinnista ja hoidosta suomalaisten eläke­sijoittajien, säätiöiden ja yhteis­metsien puolesta. AARI, yhdessä sen yhteistyö­kumppanin Conifer Consulting Oy:n kanssa, onkin Suomen suurin itsenäinen ja riippumaton metsä­omaisuuden hoitotalo.

Keskeisenä toimintaperiaatteenamme on tutkitun tiedon, parhaiden työkalujen ja metsänhoidon kenttäosaamisen yhdistäminen tavalla, jossa tulokset ovat mitattavissa ja avoimesti nähtävillä. Avoimuus, tutkimus, kehitystoiminta ja yhteistyö ovat meille tärkeitä arvoja. Teemme jatkuvaa yhteistyötä eri tutkijaryhmien kanssa kehittääksemme entistä parempia metsänhoidon ja –suojelun menetelmiä.

Metsäalan edelläkävijä


Artikkelit