Meistä

Metsänhoitostrategiamme tavoitteena on maksimoida metsän arvokasvu ja sitä kautta kokonaistuotto pitkällä tähtäimellä vuosikymmenien aikana. Parhaaseen arvokasvuun päästään hyvällä, oikea-aikaisella ja suunnitelmallisella metsänhoidolla.

Tarjoamme metsällesi paremman tuoton

Asiantuntevan ja jokaiseen metsäpalstaan yksilöllisesti sovitetun metsänhoitomme avulla pääset parempaan metsäomaisuuden tuottoon. Oikea-aikaisilla harvennuksilla saadaan parhaille puille lisää kasvutilaa ja pidetään metsä parhaalla mahdollisella arvokasvun uralla. 

Kustannustehokkaan, keskitetyn ja oikea-aikaisen metsänhoitopalvelumme ansiosta et maksa turhasta. Keskitetyllä hoidolla varmistetaan kustannustehokkaan hoidon lisäksi puulle paras hinta. 

Metsänhoitomme on kestävää, vastuullista ja suunnitelmallista

Metsänhoitomme lähtökohtana ovat Tapion hyvän metsänhoidon suositukset, sekä PEFC™ ja FSC® sertifikaattien vaatimukset. Metsänhoitomme on aina jokaiseen metsäpalstaan erikseen yksilöllisesti suunniteltua. Kasvatamme metsiä mahdollisuuksien mukaan peitteellisenä, edistäen luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa. Suosimme metsän kiertoaikaa pidentäviä toimintamalleja, kuten yläharvennusta. Tavoitteenamme on kasvattaa monipuolista metsää, jossa on selvästi perinteistä talousmetsää enemmän luonnonmukaista taimiainesta ja puulajivaihtelua. Tällainen metsä on kestävää myös metsätuhoja vastaan. Hyvin ja vastuullisesti hoidetussa metsässä on mukava myös liikkua ja toimia.

Päätehakkuissa huomioimme aina hyödynnettävissä olevan luontaisen taimiaineksen. Näin muokkaamalla ja viljelemällä uudistettavan alueen pinta-ala pidetään mahdollisimman pienenä. Luontaista uudistamista, kuten suojus- ja siemenpuuhakkuita käytetään aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä rajoittaa avohakkuualueiden kokoa. Hakkuiden oikea kohdentaminen ja metsänhoidon oikea-aikaisuus varmistetaan ajantasaisella metsäsuunnitelmalla ja riittävän usein tapahtuvilla maastokäynneillä.

AARI Metsän taustalla vaikuttaa erittäin kokenut ja osaava tiimi metsäalan ammattilaisia, joilla on erinomaiset tulokset ja korkea asiakastyytyväisyys yli 100.000 hehtaarin metsäomaisuuden hallinnoinnista ja hoidosta suomalaisten eläkesijoittajien, säätiöiden ja yhteismetsien puolesta. AARI, yhdessä sen yhteistyökumppanin Conifer Consulting Oy:n kanssa, onkin Suomen suurin itsenäinen ja riippumaton metsäomaisuuden hoitotalo.

Ylläpidämme, kannustamme ja kehitämme metsiemme virkistyskäyttöä

Meille metsä on muutakin kuin puita, tukkeja ja motteja. Siksi haluamme myös ylläpitää ja kehittää metsiemme monipuolisia virkistysmahdollisuuksia, kuten ulkoilureittejä, laavuja, uimapaikkoja, nuotiopaikkoja ja riistamajoja. Kannustamme asiakkaitamme myös käyttämään hyväksi näitä mahdollisuuksia. Teemme jatkuvasti virkistyskäyttöä edistäviä uudistuksia metsiimme, sillä mielestämme metsät on tarkoitettu kuljettaviksi ja nautittaviksi. 

Saat aina reilun ja markkinahintaisen arvion metsästäsi

Myydessäsi meille metsääsi saat päätöksenteon pohjaksi ammattilaisen laatiman metsäarvion. Lopullista hinnanmääritystä tarkennetaan tarvittaessa vielä paikan päällä metsässä tehtävien maasto- ja puustoanalyysien pohjalta siten, että saat aina varmasti oikeudenmukaisen ja reilun hinnan metsästäsi.

Mitä ikinä haluatkaan metsäsi tulevaisuudelta, löydämme varmasti yhdessä kanssasi sinulle parhaiten sopivan ratkaisun. Ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää!

Yhteistyökumppanimme

Apunamme ovat alueelliset ja valtakunnalliset asiantuntijat. Toimimme läheisessä yhteistyössä mm. institutionaalisen sijoittajan Conifer Consultingin kanssa.