Artikkelit

Ukrainan kriisin vaikutus metsä­sijoituksiin Suomessa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut huolta globaalisti.

Ohessa lyhyt katsaus Suomen metsäsijoitusten näkymiin nykytilanteessa ja nykyisen tiedon valossa, 9.3.2022, toimitusjohtajamme Mikael Beckin kirjoittamana.

Sotilaallinen eskalaatio on luonnollisesti lisännyt jossain määrin Suomen maariskiä Venäjän rajanaapurina, mutta metsäsijoitusten kysyntään vaikutus on toistaiseksi ollut neutraali. Kotimaiset ja ulkomaiset sijoitusrahastot jatkavat ostojaan ja hintataso on edelleen hyvin korkea mm. viime perjantaina asiakkaiden lukuun tarjoamamme erään 2 miljoonan euron kohteen osalta. Myös Keski-Euroopasta on tulossa uusia asiakkuuksia ja Venäjä riski ei ole ollut keskusteluissa mukana. Suomen sijaintia Venäjän rajanaapurina lukuun ottamatta vaikutukset metsän kysyntään sijoituskohteena ovat vahvan positiiviset.

Metsämaan kysyntä turvallisena sijoituskohteena lisääntyy kriisitilanteessa ja sen rooli myös inflaatiosuojana korostuu. Öljyn, kaasun ja muiden raaka-aineiden hinnat ovat myös rajussa nousussa. Näiden ohella on hyvä muistaa että Venäjä on maailman toiseksi suurin puutavaran tuottaja. Sahatavaran tarjonnasta poistuu Euroopassa talouspakotteista johtuen Venäjän ja Valko-Venäjän tuontimäärät, mikä tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle sahatavaraviennille. Tämä heijastunee positiivisesti tukkipuun kysyntään Suomessa. Merkittävä asia on myös PEFC- ja FSC sertifikaattien linjaus siitä, että Venäjältä ja Valko-Venäjältä peräisin oleva puu tulkitaan konfliktialueelta peräisin olevaksi, jolloin se ei täytä sertifioinnin kriteereitä.  Sahatavarafutuurit Yhdysvalloissa ovat viime päivinä nousseet uuteen tämän vuoden ennätykseensä heijastaen osittain tätä skenaariota.  

Lisäksi on hyvä muistaa puun sivuvirtojen ja energiapuun rooli energiantuotannossa. Pääsääntöisesti Venäjältä tuodaan Suomeen koivukuitua ja metsähaketta energiakäyttöön. Lämmityskausi lähestyy loppuaan, mutta kriisin vaikutukset heijastuvat energian tuotantoon myös ensi talvena. Kokonaistilannetta ei helpota turpeen käytön odotettua nopeampi alasajo päästöoikeuksien korkeiden hintojen vuoksi. Nämä tekijät tulevat todennäköisesti nostamaan kotimaisen energiapuun kysyntää ja herättämään keskustelua turpeen palauttamisesta energiatuotannon keinovalikoimaan ainakin hetkellisesti huoltovarmuuden takaamiseksi. Metsänomistajalle metsäenergian kysynnän lisääntyminen luo mahdollisuuksia metsiensä metsänhoidollisen tilan kohentamiseen energiapuukohteiden kysynnän kasvaessa.

Yhteenvetona näemme, että myös suomalaisen metsän rooli turvaavana omaisuuslajina toimii tässäkin kriisissä. Seuraamme jatkossakin aktiivisesti metsämarkkinatilannetta ja reagoimme nopeasti mikäli muutoksia toimintaympäristöön on näköpiirissä. Nykyisellään puun ja metsämaan hinta jatkavat edelleen nousujohteisena.

Me tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja toivomme sen päättyvän heti. AARI Metsä Oy ja Conifer Consulting ovat tukeneet sodan uhreja lahjoittamalla Suomen Punaisen Ristin Katastrofirahastoon ja Pelastakaa Lapset Ry:lle. Kannustamme kaikkia auttamaan itselle sopivalla tavalla Ukrainan sodasta kärsiviä.

Mikael Beck
Toimitusjohtaja, AARI Metsä Oy
[email protected]