Artikkelit

,

Metsän tuotto – Aarin ylijäämät maksettu

AARI yhteismetsän ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, vuosi 2021, oli monella mittarilla katsottuna onnistunut. Vuoden 2021 aikana AARI yhteismetsä kasvoi kahdella liitännällä niin, että vuoden lopussa AARI yhteismetsän koko oli 2329 hehtaaria. AARI yhteismetsän osuuden arvo kasvoi lähes 15%. Ensimmäiset verottomat ylijäämät on nyt maksettu AARI yhteismetsän osakkaille.Ylijäämäksi muodostui 370 €/osuus, mikä vastaa 3,7 % verojen jälkeistä tuottoa vuoden alun markkina-arvolle. Yhteismetsä on erittäin verotehokas ratkaisu koska puun myyntitulojen verokanta on 26,5 %. Yhteismetsästä maksettu ylijäämä vastaa yli 5 % korkotuottoa tai osinkoja ennen veroja kun osakkaan pääomaverokanta on 30 %.

Mistä AARI yhteismetsän vuosi 2021 koostui?

Puukauppaa ja metsänhoitotöitä tehtiin metsäsuunnitelmien mukaisesti maltillisesti. Teimme myös investoinnin pakurikääpään Salon Kiskossa olevalla metsätilalla. Odotettavissa on investoinnille reilu metsän tuotto jo kahdeksan vuoden päästä. Luonnon pakurin määrä maailmassa on laskussa, mutta kysyntä pakurille on kasvussa. Uskomme sen olevan erittäin hyvä investointi sopivalla kohteella.

Yhteismetsäosuuksilla käytiin vuoden aikana vilkasta kauppaa. Tähän mennessä kysyntää on ollut enemmän kuin osuuksia on ollut tarjolla. Tarkat metsävaratiedot ovat kaikkien osakkaiden saatavilla pyynnöstä, mikä helpottaa kaupankäyntiä.

AARI yhteismetsän vuosi 2022

Vaikka AARI yhteismetsän tilojen metsänhoidollinen taso on verrattain hyvä, niin tekemistä löytyy metsänhoidossa ja lannoittamisessa vuodelle 2022. Hoitotöiden määrää tullaan kasvattamaan viime vuodesta. 

Puukauppojen teossa pystymme reagoimaan suhdanteisiin tarvittaessa nopeastikin. Hakkuumahdollisuuksia on hyvin ja voimme odottaa saavamme tasaista metsän tuottoa puukaupoista.

Nettisivujen informatiivisuuden kehittämistä jatketaan vuonna 2022. Yhteismetsän osakkaita varten on avattu digitaalinen portaali, joka toimii osakkaiden sähköisenä tilinä ja asiakasympäristönä. Se tulee palvelemaan yhteismetsän ajankohtaisen tiedon jakokanavana.

Mitä AARI yhteismetsän osakas saa?

AARI yhteismetsä on osakkaidensa yhteisesti omistama ja hallinnoima metsäalue. Päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous ja hoitokunta. Laajenevassa yhteismetsässä metsiä pystytään hoitamaan suurena kokonaisuutena. Suuruuden ekonomia auttaa saamaan metsätalouden kannalta edullisempia ratkaisuja pienempiin metsäalueisiin verrattuna. Isoilla pinta-aloilla metsää on jatkuvasti eri kehitysvaiheissa. Hakkuita ja metsänhoitotöitä voidaan tehdä vuosittain, jolloin kassavirtaa on saatavissa vuosittain tasaisesti.

Osakkaalle hallintomalli on vaivaton ja turvallinen. Päätökset tehdään hoitokunnan kautta ja töistä vastaavat alan ammattilaiset. 

Yhteismetsän verotus 26,5 % on alhaisempi kuin yksityishenkilöiden metsäverotus, 30 % tai 34 %. Yhteismetsän jako-osuus on osakkaalle verotonta tuloa. Vuoden 2021 jako-osuudet on nyt maksettu osakkaille, jotka pääsevät nyt nauttimaan metsäomaisuutensa tuotosta.

AARI yhteismetsässä huomioidaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä ihminen, ympäristö että talous metsien hoidossa ja hyödyntämisessä. Teemme yhteistyötä paikallisten metsästysseurojen kanssa sekä edistämme metsien virkistyskäyttömahdollisuuksia. Huolehdimme myös luontoarvojen säilymisestä ja käytämme monipuolisesti erilaisia metsänkäsittelymenetelmiä – aina sen mukaan, mikä kullekin metsätilalle ja kuviolle parhaiten sopii.

Otamme mielellämme uusia osakkaita AARI yhteismetsään

Kasvava yhteismetsä pystyy tarjoamaan osakkailleen helppoa metsänomistamista ja ammattilaisten toteuttamaa metsäomaisuuden hoitoa. Ota yhteyttä, niin selvitetään metsätilasi kunto ja arvo. Sen perusteella voimme tehdä tarjouksen, millaisen osuusmäärän AARI yhteismetsästä voit saada liittämällä metsäsi AARI yhteismetsään.