METSÄTIETOA

Ilmastoviisas metsänhoito on metsien hoitamista niin, että metsät pysyvät hyvin kasvavina ja puuston määrää pyritään ylläpitämään ja lisäämään eri keinoin. Se on kokonaisvaltaista ajattelua, miten eri metsänkäsittelytoimenpiteet vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja puuston kasvuun. Ilmastoviisas metsänkäsittely pohditaan läpi koko puusukupolvien elinajan, ei pelkästään seuraaviin hakkuisiin asti.
Onko sinulla metsää, jonka hoitamista olet pohtinut, mutta et tiedä mitä tehdä? Sinulla on tunneside metsään ja haluaisit, että se hoidetaan hyvin. Ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Voit perehtyä metsäasioihin itse, jolloin kaikki päätösvalta ja vastuu on sinulla. Voit liittää metsäsi yhteismetsään, jolloin metsää hoidetaan ammattimaisesti ja voit edelleen saada tuottoja metsästä…
Haluatko omistaa metsää, mutta itselläsi ei ole osaamista, eikä kiinnostusta aktiiviseen metsänhoitoon? Haluatko omistaa metsää ja saada tasaista tuottoa vuosittain? Yhteismetsä voi olla silloin hyvä vaihtoehto. Yhteismetsä on yksi metsän omistamisen muoto. Se on hallinnollinen osakaskunta, johon on liitetty usean metsänomistajan metsätiloja…
Metsänhoito perustuu aina erilaisiin malleihin, joilla mallinnetaan eli ennustetaan metsien kasvua ja määritetään metsän tuotto. Mallit perustuvat tutkimustietoon. Suomessa metsiä on tutkittu pitkään ja meillä on käytössämme järjestelmällisesti kerättyä dataa vuosikymmenien ajalta. Suomessa on tehty Valtakunnan metsien inventointia (VMI) jo vuodesta 1921 asti…
Puun kysyntä muuttuu jatkuvasti. Havupuun puumarkkinat ovat keskellä suurta murrosta. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puun tarjonnan kasvu uhkaa globaalisti pysähtyä, samaan aikaan kun kysyntä nousee ympäristöarvojen ja kuluttajatottumusten muutosten kautta voimakkaasti…
Moni metsänomistaja tuskailee onko metsään liittyvät sopimukset, ilmoitukset ja verot tullut huolehdittua ajallaan. Mielessä voi olla kysymys, onko metsä oikein hoidettu, jotta kasvu jatkuu hyvänä myös tulevaisuudessa niin, että arvokasvu jatkuu sukupolvien yli…