METSÄTIETOA

ole yksiselitteistä vastausta olemassa. Metsän arvo voi myös olla aivan jotain muuta kuin euroja. Eri ihmiset myös painottavat eri asioita. Jos olet sijoittaja ja tavoitteesi on saada mahdollisimman hyvä tuotto metsästä, pohdit metsän arvoa varmasti eri tavalla kuin luontoarvoja ja monimuotoisuutta painottava metsän virkistyskäyttäjä. 
Ilmastoviisas metsänhoito on metsien hoitamista niin, että metsät pysyvät hyvin kasvavina ja puuston määrää pyritään ylläpitämään ja lisäämään eri keinoin. Se on kokonaisvaltaista ajattelua, miten eri metsänkäsittelytoimenpiteet vaikuttavat metsän hyvinvointiin ja puuston kasvuun. Ilmastoviisas metsänkäsittely pohditaan läpi koko puusukupolvien elinajan, ei pelkästään seuraaviin hakkuisiin asti.
Paljon puhutaan hiilinielujen kasvattamisesta ja ilmastoviisaasta metsänhoidosta, mutta mitä ne oikeasti tarkoittavat. Metsät ovat tärkeitä hiilinieluja sitoessaan ilman hiilidioksidista hiiltä puustoon ja kasvillisuuteen. Mitä paremmin metsät kasvavat, sitä parempia hiilinieluja ne ovat. Osaatko sinä arvioida, onko metsä hiilinielu ja miten sen hiilensidontaa voisi parantaa? Ilmastoviisaus on toimintaa niin, että pystytään vähentämään hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen…
Maailman korkealaatuisin pakurikääpä kasvaa tutkitusti maailman puhtaimmassa luonnossa – Suomessa. Suomalainen luomupakuri on maailmalla kysytty laatutuote, jonka saatavuus luonnonvaraisena on kuitenkin ehtymässä seuraavan vuosikymmenen aikana…
Onko sinulla metsää, jonka hoitamista olet pohtinut, mutta et tiedä mitä tehdä? Sinulla on tunneside metsään ja haluaisit, että se hoidetaan hyvin. Ratkaisuvaihtoehtoja on useita. Voit perehtyä metsäasioihin itse, jolloin kaikki päätösvalta ja vastuu on sinulla. Voit liittää metsäsi yhteismetsään, jolloin metsää hoidetaan ammattimaisesti ja voit edelleen saada tuottoja metsästä…
Haluatko omistaa metsää, mutta itselläsi ei ole osaamista, eikä kiinnostusta aktiiviseen metsänhoitoon? Haluatko omistaa metsää ja saada tasaista tuottoa vuosittain? Yhteismetsä voi olla silloin hyvä vaihtoehto. Yhteismetsä on yksi metsän omistamisen muoto. Se on hallinnollinen osakaskunta, johon on liitetty usean metsänomistajan metsätiloja…
Perintömetsä on aina ajankohtainen aihe. Oletko saanut metsää perinnöksi tai miettimässä metsän perinnöksi jättämistä? Me kokosimme listan vaihtoehdoista, miten perintönä saadun metsän kohdalla on viisasta toimia. Ei ole olemassa yhtä oikeaa vaihtoehtoa, mutta esittelemme erilaisia vaihtoehtoja, joista suurin osa metsänomistajista löytää mielekkään tavan metsäomaisuuden jatkojärjestelylle. Perintömetsään voi liittyä muistoja ja tunnearvoa, on kuitenkin hyvä pohtia metsänomistamista kokonaisvaltaisesti…
Metsänhoito perustuu aina erilaisiin malleihin, joilla mallinnetaan eli ennustetaan metsien kasvua ja määritetään metsän tuotto. Mallit perustuvat tutkimustietoon. Suomessa metsiä on tutkittu pitkään ja meillä on käytössämme järjestelmällisesti kerättyä dataa vuosikymmenien ajalta. Suomessa on tehty Valtakunnan metsien inventointia (VMI) jo vuodesta 1921 asti…
Puun kysyntä muuttuu jatkuvasti. Havupuun puumarkkinat ovat keskellä suurta murrosta. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin puun tarjonnan kasvu uhkaa globaalisti pysähtyä, samaan aikaan kun kysyntä nousee ympäristöarvojen ja kuluttajatottumusten muutosten kautta voimakkaasti…